1. A. 670. Kr. Oļļe Maz-Salacas Valtenbergā.

2. A. 670. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP. II, 12, 8.

3. A. 670. Skolnieks J. Morkons Kalupā.

4. A. 670. J. Opyncāns, Latgalē.

5. A. 670. Cotards Kroņa Vircāvā. LP, IV, 171 (41).

6. A. 670. A. Vaskis Tukumā.

7. A. 670. Skolnieks P. Strungs no savas mātes Nīcā, K. Lielozola kr.

8. A. 670. No A I ū k s n e s Z i n. K o m. k r. LP, VI, 970 (142, 1).

9. A. 670. M. K. S a u k ā. LP, VII, I, 1274, 15.

10. A. 670. Paegļu Mārtiņš Lielvārdē. Zin. Kom. kr. LP, VI. 971 (142, 2).

11. A. 670. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 73. gadi vecās Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

12. A. 670. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72. gadi vecā Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

13. A. 670. St. Uļanovska Viļānos. Zbiōr wiadomošci do antropologii krajowej. T, XVIII, 1895, 479 (10).