l. A. 784. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 65, 31.

2. A. 780. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 78, 47.

3. A. 780. Skolniece M. Upmale no 50 g. vecās J. Juškevices Nīcā K. Lielozola kr.

4. A. 780. R. Tabine no skolnieka A. Kazula. Naaizmierstule "Tautas posokas" 2.

5. A. 780. L. Uļjāna no M. Skruļa Latgalē.

6. A. 780. M. Garkolne Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

7. A. 780. Skolnieks V. Pilipjonoks Latgalā.

8. A. 780. Teicēja M. Freimane Makašānu pag.

9. A.780. Skolnieks V. Juoņins Pustiņas pag.

10. A. 780. Skolnieks J. Valains Kapeņu pag. N. Rancāna kr.

11. A. 780. J. Bankins "Šis un tas" I, 1872, 50.

12. A.780. Skolnieks Ernasts Birnis, Blomos. V. Maldoņa krājumā.