1. A. 930. B. K. Blaus Ērgļos. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 192 (15, 7).

2. A. 930. P. Šmits no sava tēva - tēva Raunā.

3. A. 930. B. K. Pētersons Tetelmindē.

4. A. 930. B. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

5. A. 930. B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 73 s. vecas Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

6. A. 930. B. No Latvju kultūras krājuma.

7. A. 930. B. K. Žiema Bauskas pilsmuižā. LP, III, 13.

8. A. 930. B. V. Fiļšs no J. Volkova Sakstagala pag. Gurilišķu ciemā. Latvju kultūras kr.

9. A. 930. B. Ernsts Birznieks no Fr. Pabērža Dzirciemā. Jkr. III, 80, 38. LP, VII, II, 31, 2, 4c.

10. A. 930. B. J. Jesters Vestienā. LP, VII, II, 31, 2, 4a.

11. A. 930. B. Skolotājs J. Kalniņš Garkalnē. Brīvzemnieka kr. LP, VII, 31, 2, 4b.

12.A. 930. B. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis no 73 g. vecās Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

13. A. 930. B. A. Lerchis - Puškaitis. LP, I, 114, 81.