Lietuvēni.

l. F Dunsberģis Dundagas Kubeles skolā. LP, VII, 431, 1.

2. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, VII, I, 437, 5.

3. K. Bankers no 64 g. v. J. Ezerkalna Dundagas Puteros. LP, VII, I, 427, 6.

4. Juris Upītis Gatartiešos. Brīvzemnieka kr. LP, VII, I, 428, 8.

5. E. Dunsberģis Dundagas Kubeles skolā. LP, VII, I, 944, 6.

6. Gaiķu Fricis, Zadiņš, Rudbāržos. Zin. Kom. kr. LP, VI, I, 181, 3.

7. Skolotājs Māturu Atis Švitenē. LP, VII, I, 426, 3.

8. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

9. H. Skujiņa Smiltenē.

10. P. Šmits no P. Dankas Raunā.

11. H. Skujiņa Bilskas pag.

12. Skolniece Didriksone no 80 g. v. Jūles Jēkabsones Nogalē. J. A. Jansona kr.

13. H. Skujiņa no 73 g.v. Marijas Āboliņas Aumeisteŗos.

14. H. Skujiņa Smiltenē.

15. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

16. H. Skujina Aumeisteŗu pag.

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

18. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

19. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.