1. P. Šmits no P. Zeltiņas Rigā.

2. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā.LP, I, 162, 144.

4. M. Mālmeistere Nurmuižā.

5. H. 5kujiņa no A. Antenes Smiltenē.

6. K. Kaufmanis no A. Pureniņa Lindes pag. J. A. Jansona kr.

7. M. Garkolne no 76 g. v. Īvas Staleidzānes Atašienē.

8. H. Skujiņa no 75 g. v. Annas Bitnieces Palsmanē.

9. V. Akmentiņš Varakļānu apkārtnē.

10. A. Gari-Juone no 65 g. v. Putnu Broņislava Kokorevas pag.

11. M. Spriņģis Krapā. Etn. II, 1892. LP, VII, 664, 7.

12. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

13. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, II, 86, 54.

14. J. A. Jansons no 45 g v. J. Indriksona Nogales Jaunciemā.

15. Āboliņu Jānis Rūjienā. LP, V, 28, 50 piez.