1. No kāda L. Bērziņa skolnieka Limbažos.

2. K. Bika Gaujienā.

3. A. Vaskis Tukumā.

4. G. Fr. Matīsens Turaidā. « Balss», 1888. g. nr. 37. LP, VII, II, 75, 2.

5. Ieviņu Fricis Valdegalē. Jkr. IV, 55,48. LP, VII, II. 75, l.

6. Upmalietis Salaspilī. «Baltijas Vēstnesis» 1893. g.. n r. 185. I.P, VII, II, 75, 4.

7. A l ū k s n ē. «B a l s s», 1887. g. n r. 50. LP, VII, II, 75, 3.

8. Jēkabs Priede Dolē. LP, VII, II, 75, 7

9. H. Skujiņa Palsmanes pag.

10. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

11. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

12. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteros.

13. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos

14. J. Karps Cesvainē. Ikr. IV, 13, 4. LP, VII, II, 75, 5.

15. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.