VĒSTUĻU PIEMĒRI PRIVĀTAI UN LIETIŠĶAI SARAKSTEI


Uzruna, adresāts vēstulēs

Atvadu frāzes vēstulēs

Darījumu vēstules

Darījumu vēstules iekārtojums

Iniciatīvas vēstule

Pasūtījuma vestule

Piedāvājuma vēstule

Atbildes vēstule

Informatīvā vēstule

Garantijas vēstule

Personīga lietišķa vēstule

Sūdzība

Vēstule - lūgums pēc finansējuma

Apsveikumfrāzes

Literārās vēstules

Mīlestības vēstules

Līdzjūtība

Ielūgums

Aploksnes noformējums