P

pabalsts  support, allowance, pay, benefit 
pagaidbūvējums  provisional building 
pakalpojums  service 
pakļautība  subordination, reporting 
palaide  set 
palīdzība  aid, assistance 
palīgnodarbe  additional work 
palīgrūpals  additional work 
pamatojums  motivation, substantivation 
papildināšana  supplement 
parāds  debt 
paraksts  signature, receipt 
parametrs  parameter 
paraugformulārs  model-card, service log 
paraugs  example, model, design, sample, pattern 
pārbaude  test, check 
pārcenošana  reevaluation 
pārdale  redivision 
pārdošana sale, selling
pārkāpums  violation, infringement, breach 
pārpalikums  remainder 
pārrēķins  reassessment 
pārskaitīšana  transfer 
pārskats  bill, list 
pārskats review, revision, account, report, return
pārtēriņš overdraft
pārums  remainder 
pārsniegšana  overfulfilment, exceed, surplus
pārvadāšana  transportation, carriage, conveyance 
pārvalde  management 
pasākums  activities, events, task, measures, operations 
pasts  post, mail, order 
pasūtījums  order, booking 
pasūtītājs  purchaser, customer, subscriber 
pazīme  feature 
piecenojums  extra charge, additional charge 
piemaksa  additional payment, subsidy 
pieņemšana  reception 
pieprasījums  demand 
pieprasījums  requisition, order, indent, request 
piestrāde  alterations, modification, development 
pilnvara  authority, warrant, power of attorney 
plāns  plan 
posms  period, step, stage 
prasība  requirements, request, specifications 
prēmija  prize, money, premium 
priekšlikums  suggestion 
priekšmets  subject, object, item 
produkcija  production, produce, output, product(s) 
profesija  profession, occupation, trade 
puse  side