1. A.30lB. E. Lindemanis Audruvā, A. Bilenšteina kr. LP, VI, 115, 35. AŠ, II, 90a.

2. A.30lB. P. Lielupls Vec-Piebalgā, Brivzemnieka kr. LP, Vi, 115, 6b. AŠ, II, 90b.

3. A. 30lB. P. Liepiņš Gu1benē, LP, VI, 115, 14 turp. AŠ, II, 90c.

4. A. 30lB. M. Šimiņš (Pērkons) Kurzemes Bruknā. Jkr. II, 1. LP, VII, II, 18, 5. AŠ, II, 90d.

5. A. 300. 30lB. M. Ārons Bērzaunē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 5a. AŠ, II, 90e.

6. A. 650A. 30lB. D. Ozo1iņš Jaun - Rozē. LP, VI, 5a piez. AŠ, II, 90i.

7. A. 650A. 3OlB. A. Bīlenšteins 1864. g. Ērgļos. LP, VI, 1l5, 30. AŠ, II, 90g.

8. A. 30lB. Pogu Jānis, Bechmanis, I879. Brambergā un Ezerē, Brīvzemnieka Kr. LP, VI, 115, 10a. AŠ. II, 90h.

9. A. 30lB. 550. Pogu Jānis, Bechmanis 1879. g. Brambergā un Ezerē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 115, 10b. AŠ, II, 90i.

10. A. 30lB. Saukā. LP, VI, 115, 10b. piez.

11. A. 30lB. Skrīveŗos. LP, VI, 115, 18. piez. 53&. 1. p. AŠ, II, 87i.

12. A. 30lB. 313. M. Starķis Lielvārdē, Ausekla atl. r. LP, VI, 115, 15b.

13. A. 650A. 301. Rūjienā. LP, VI, 115, 15b. piez.

14. A. 650 A. 301. Jaunmačus Noga1ē, LP. kr. LP. VI, 112, XXIV.

15. A. 30lA. 650A. 761. P. Bērziņš no Krēsliņu Jāņa Malienā. "Latv. teikas" III.