1. A. 327. A. A. Gēģeris Vec-Piebalgā, Brīvzemnieka kr. 71. LP, VII, I, 998. L p. AŠ, III, 7p. Vāciski V. Andrejanoff, Lettische Mä rchen, 1921.

2. A 327 A. Kārlis Bramanis Rīgas apr. LP, V, 3, l. AŠ, III, 7k.

3. A. 327 A. P. Paulītis Straupē, Jkr. IV, G2. 1. p. LP, VII, I. 1095. I p. AŠ III, 7i.

4. A. 327 A. Plaužu Jānis Jaun- Dubultos, Zin. kom. kr. LP, II, 3, 2. AŠ III, 7d.

5. A. 327 A. K. Blaus Ērgļos Brīvzemnieka kr., 72. piez.

6. A 327 A. J. Rubenis Ērgļos.

7. A. 327. A. P. Š. Raunā.

8. A. 321 A. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras archīva kr.

9. A. 327 A. E. Kļaviņš Gulbenē, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 999. AŠ III, 7L

10. A. 327 A. E. Šteins Gulbenē, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 1000 1. p. AŠ III, 7g.

11. A. 327 A. Audzis Jēkulē Jkr. II, 14. 1. p. LP, VII, I, 1004. l. p. AŠ II, 7h

12. A. 327 A. Burkinu Augusts Naukšeniešos, A. LP. kr. LP, VI, 3, I.

13. A. 327 A. Juris Upīte Gatartiešu Mīlakšos, Z. Kom. kr. LP, VII, 998. l. p.

14. A. 327 A. K. Tarzieris Druvienā, LP, V, 3, 7.