1. A. 361. Vīdneris ar J. Pločkalnu, Skrundā. Brīvzemnieka 110. LP, VII, II, 19, 6, 2.

2. A. 361. Vīdneris ar J. Pločkalnu, Skrundā. Brīvzemnieka 110. LP, VII, II, 19, 6, 2.

3. A. 361. Vīdneris ar J. Pločkalnu, Skrundā. Brīvzemnieka 110. LP, VII, II, 19, 6, 2.

4. A. 361. K. Žiema, Ozolniekos pie Jelgavas. LP, IV, 22, 1. AŠ, II, 11b.

5. A. .361. L. P., Džūkstē - Pienavā. LP, I, 74. .AŠ, III. 11c.

6. A. 301. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē. LP, IV, 22, 2. AŠ, III, 11d.

7. A. 361. R. Bērziņš, Smārdē. LP, IV, 22, 3.

8. A. 36l. Pogu Jānis, Bechmanis. Bramberniekcs. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 134, 2.

9. A. 361. Krēsliņu Jānis, Malienā, "Latv. teikas" II, 11. LP, VII, II, 19, 6, 1.

10. A. 361. Brīvnieku Liesma no E. Olmanes, Rumbeniekos. Jkr. V, 70 (41).

11. A. 361. K. Corbiks no vecā Jordāna, Līvbērzē.

12. A. 361. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis Aumeisteŗos.

13. A. 361. V. Zacharska no St. Fiļša, Rēzekne. Kultūras balss kr.

14. A. 361. Teicēja 76 . vecā l. Staleidzāne, Atašienē. Kultūras balss kr.

15. A. 361. 1061. 1157. A. Gari-Juone no S. Keibinīka, Domopolē. Kultūras balss kr.