1. (A. 362). Jānis Dīcmanis Lieģos, Lejas Kurzemē, ,.Pasaku vācelīte", 1891, 27. LP, VII, I, 769-72.

2. (A. 3f2). E. Ābels Gar1enē. .Jkr. V, 88 (53). LP, VII, I, 772-4.

3. (A. 362). E. Kauķis Litenes Ozoliņos. LP, VII, I, 772.

4. (A. 362). Brīvnieku Liesma no Kaspara Pluģes Rumbeniekos. Jkr. V, 80 (47). LP, VII, I. 798 (20).

5. (A. 362). Kārlis Jaunzemis Bilstiņos, Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 774-5.

6. (A. 362). Eduards Kļaviņš Mālupē. LP, VII, I, 800 (20 d.).

7. A. (362). 752. M. Siliņš Āraišos. LP, VII, I, 775.

8. (A. 362). H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

9. (A. 362). R. Tabine. Naaizmierstules "Tautas posokas", 34.

10. (A.362). Teicēis A. Zīmels Jāsmuižas pag. Kultūras balss kr.

11. (A. 362). Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne Atašienē.

12. (A. 363). Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne Atašienē.

13. (A. 363). Teicējs J. Filšs Rēzeknē. Kultūras balss kr.

14. (A. 3b2). A. Smagars Kārsavā