1. A. 480. Mātuŗu Atis Grāvendālē. LP, VI, 841 (19. piez.).

2. A. 480. Skolnieks J. Atteka no 42 g. vecas A. Kalnes Nīcā. K. Lielozola kr.

3. A. 48. 1880. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberos. Brīvzemnieka "Mūsu tautas pasakas".

    LP, VII, II, 27 11, 1.

4. A. 480. J. Lauva Ikšķilē. Etn. III, 1893. 61. LP, VII II, 27, 7, 4.

5. A. 480. M. Skrupska ne vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

6. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis. no 67 g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

7. A. 480. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Katlās Plāņu pag.

8. A. 480. H. Skujiņa Andrs Ziemelis, no 59 g. v. Augusta Kārkliņa Mēru pag.

9. A. 480. St. Uļanovska Viļānos, Zbior wiadomos'ci do antropologii krajowej. T. 18. Krakovā, 1895, 306-310.

10. A. 480. Vera Podis no T. Suša Makašānu pag.

11. A. 480. A. Smagars Līksnas pag.

12. A. 480. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

13. A. 480. Teicējs E. Lašaks Karmatu pag. Kultūras balss kr.

14. A. 480. Brīvnieku Liesma no Elzbetes Olmanes Rumbeniekos. Jkr. V, 82 (48).