1. A. 545 B. Skolniece K. Vilciņa 1892. g. Smiltenes Blomu pag. V. Maldona kr.

2. A. 595. B. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP. III, 1.

3. A. 545. B. K. Šulcs Zasulaukā, Rīgā. LP. VI, 114, 3.

4. A. 545. B. Krieviņu Krišus no Saukas un Ēķengrāves. Zin. Kom. kr. LP. VI, 114.

5. A. 545. B. J. Simenovs Dolē. LP. V, 87 (24, 4).

6. A. 545. B. Augusts Melgailis Gulbenē. LP.V, 89 (24, 4 - c).

7. A. 545. B. D. Ozoliņš. Jaun - Rozē. LP. V, 88 (24, 4 - b).

8. A. 545. B. Skolnieks V. Barkovskis Latgalē.

9. A. 545. B. No N. Rancāna krājuma.

10. A. 545. B. St. Uļjanovska Viļānos. Zbior wiadomošci do antropologii krajowei. T. XVIII. Krakavā 1895, 38 (44).

11. A. 545. B. Skolnieks P. Ramanauskis Preiļos. N. Rancāna kr.

12. A. 545. B. A. Smagars Līksnas pag.

13. A.545.B. Skolnieks St. Valeinis, Rēzeknes apr. Rēznas pag. Mitru ciemā. N. Rancāna kr.

14. A.545 B. L. Uļjāna Latgalē. Latvju kultūras kr.