1. A. 592. "Dundurs Pats", 1878, 3 (14).

2. A. 592. D. Ozoliņš Jaun - Rozē. L. P. V. 150 (46, 37).

3. A. 592. R. Vulfs Ūziņos. L. P. III, 95 (57).

4. A. 592. Skolnieks K. Liezeris Blomu pag. 1892. gada. J. Maldoņa kr.

5. A. 1045. 1130. 592. Graudiņa J. Lautenbacha krājumā.

6. A. 1045. 1130. 592 H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 g. vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

7. A. 1045. 592. L. Uļjāna Latgalē. Latvju kultūras kr.

8. A. 592. Skolnieks A.Aļļis no 61 g. veca G.Elzberga Nīcā. K.Lielozola kr.

9. A. 592. Skolnieks M. Ozols Nīcā, K. Lielozola kr.

10. A. 592. Skolniece K.Jaunzeme no 68 g. veca A.Cukurs Nīcā. K.Lielozola kr.

11. A. 592. Domeniks Bokāns Daugavpils Asūnes Peilānos. J. Rupjā kr.

12. A. 592. Skolnieks Stuburs Eglūnā. N. Rancāna kr.

13. A. 569a. E. V., Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

14. A. 569a. 540. R. Bērziņš, Smārdē. LP. IV, 116 (24, 4).