l. A. 955. A. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 67 gadi vecas Annas Rudzītes Smiltenē.

2. A. 955. A. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 29, 3, 5.

3. A. 955. A. V. Poriete no K. Vilka Palsmanē.

4. A. 955. A. V. Baltais no Vīzānes Lubānā.

5. A. 955. A. Liesma Daugaviete no A. Stūrmanes Smiltenē.

6. A. 955. A. J. Vaskis Tukumā.

7. A. 955. A. Skolnieks M. Ķaupelis no M. Ķaupeles Nīcā. K. Lielozola kr.

8. A. 955. A. A. Lerchls - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 101, 67.

9. A. 955. A. V. Zacharska no V. Dembovska Zvirgzdienē. Latvju kultūras kr.

10. A. 955. A. Gari-Juone no 57 g. vecas Stepuonu Jadvigas Domopolē. Latvju kultūras kr.

11. A. 955. A. M. Garkolne no J. Šnepsta Jāsmuižas pag. Latvju kultūras kr.

12. A. 955. A. V. Fiļšs no J. Červinska Malinavas pag. Latvju kultūras kr.

13. A. 955. A. V. Fiļšs no 52 g. vecas A. Visockas Ozolmuižas pag. Latvju kultūras kr.