1. A. 1525 G. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

2. A. 1525 G. Edgars Mičuļs no 87 g. v. Jadvigas Lipiņas Makašānu pagastā.

3. A. 1525 G. Kārlis Skujiņa no L. Šveicares, Lielvircavas pagastā.

4. A. 1525 G. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 60 g. vecā P. Turķa, Smiltenē.

5. A. 1525 G. L. Uļjana no M. Barkana Latgalē.

6. A. 1525 G. A. Gari - Juone no S. Keibinīka, Domopolē.

7. A. 1525 G. 158 20. 30. - 35. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas Stiglavas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Warszawa, 1892, 31.

8. A. 1525 G. N. Rancāns, Kapiņu pag.

9. A. 1525 G. No prof. P. Stroda krājuma, Latgalē.

10. A. 1525 G. St. Uļanovska, Viļānu pag., Zbior wiadomosci do antropologii krajowej, T. XVIII, Krakavā, 1895, 483, 15.

11. A. 1525 G. J. Opyncāns no Oliņka Latgalē.

12. A. 1525 G. V. Zacharska no St. Fiļša, Sakstagala pag.

13. A. 1525 G. N. Rancāns, Preiļos.