1. A. 1536. Juris Kasparovics no 75 g. veca Ansa Landsberga, 1931. g Skrundas pagasta Stalmaņos.

2. A. 1536. N. Freidenfelds no Jēk. Eglītes Vandzenē, T. Dzintarkalna krājumā.

3. A. 1536. A. Bīlenšteins Jaunauces Mizaišos. L. P. VI, 890 (133, 2).

4. A. 1536. J. Salmiņš Mežotnē. L. P. VI, 896 (133, 8).

5. A. 1536. M. Šiliņa Talsu apg, A. Bīlenšteina kr. L. P. VI, 900 (133, 11).

6. A. 1536. K. P1aviņš, Viskā1os. L. P. VII, I, 776, 6.

7. A. 1536. Jēkabs Zvirgzda no Ķirsteina Misā. L. P. 777, 7.

8. A. 1536. Pēteris Mežiņš, Švitenē. L. P. IV, 36 (62).

9. A. 1536. J. V. Gobziņš Durzupē, L. P. IV, 35 (6, 1).

10. A. 1536. J. Bokums 1868. g. Durbes Raibenieku Rutkos, L. P. VII, I, 776, 5.

11. A. 1536. E. Blūms no E. Krūzas Kurzemē.

12. A. 1536. E. Ābole Vijciemā, A. Bērzkalnes krājumā.

13. A. 1536. 1537. Fl. Ankipāns no 72 g. veca B. Ankipāna Ludzas apr. Michalovas pag.