1. A. 1541. H Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 84 g. vecā Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsīnās.

2. A. 1541. A. Korsaks no Lates Meijas Ezeres pagastā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 246, 473.

3. A. 1541. A. Korsaks no 80 g. veca Friča Dubura, Ezeres pag. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 245, 472.

4. A. 1541. Kārlis Skujiņa no M. Ziemeles Katlakalna pagastā.

5. A. 1541. J. Ramanis, Bērzaunē. LP, V, 204 (90. 3).

6. A. 1541. E. Kurme no Rīgas. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 631, 1432.

7. A. 1541. J. Nīders Alūksnē, J. A. Jansona krājumā.

8. A. 1541. 1210. 1540. Māturu Atis Grāvendālniekos. LP, VI, 370, 108. M. Bohm, Lettische Schwānke, 68, 41.

9. A. 1541. 1263. Skolniece Marta Leite Blomes pagastā. P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 244, 471.

10. A. 1541. 1387. P. Vanags no 60 g. vecas Mades Vanagas, Daudzevas pagasta Tūteŗos P. Birkerts, Latvju t. anekdotes, I, 258, 487.

11. A. 1541. 1384. 1210. 1540. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 73 gadi vecas Marijas Āboliņas Aumesteros.

12. A. 1541. 1384. 1210. 1540.  H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72 g. vecā Jēkaba Baltiņa, Bilskas pagastā.

13. A. 1541. 1384. 1263. 1286. 1210. 1245. St. Uļanovska Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii krajowej. T. XVIII, Krakavā, 1895, 272, 17.

14. A. 1541. 1263. 1244. 1540. A. Smagars Līksnas pag.