1. A. 1641. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 51.

2. A. 1641. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

3. A. 1641. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 63. g. vecā J. Turķa Bilskas pag.

4. A. 1641. Skolnieks J. Rullis 1892. g. Blomes skolā, V. Maldoņa krājumā.

5. A. 1641. J. Sauliņš Latgalē.

6. A. 1641. J. Opyncāns no 90 g. vecas Oliņas Biržgala pag.

7. A. 1641. J. Zvaigzne no 52 g. E. Bērziņa Dricēnu pag,. P. Birkerts. Latvju t. anekdotes, III, 354, 3558.-3561.

8. A. 1641. Skolnieks J. Dundurs Nīcā. K. Lielozola kr.

9. A. 1641. Draugs Līvānos. "Myusu t. teikas un pasokas." Nr. 5.

10. A. 1641. E. A. Simsons no A. Taločko Sakstagala pag. Latvju kult. kr.

11. A. 1641. M. Kopiņš Slokā. LP. VI, 349, 85. M. Bohm, Lettische Schwānke, 73, 43.

12. A. 1641. Vera Zacharska Rēzeknē no 50 g. v. O. Baranovska Silajāņu pagasta Vēveŗu ciemā. Latvju kultūras kr.

13. A. 1641. E. A. Simsons no A. Petrovska Ludzas apr. Zvirgzdienas pag. Latvju kultūras kr.