1. A. 1689. J. Bankins «Šis un tas» I, 1872, 23.

2. A. 1689. A. Tērauds, 1863. g. Ērgļos. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 625 (120, 1).

3. A. 1689. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 59 gadi vecā Augusta Kārkliņa Mēŗu pag.

4. A. 1689. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās Plāņu pagastā.

5. A. 1689. J. T. J. Šablovska, Pasakas ar bildēm, 1893, Nr. 54.

6. A. 1689. A. Aizsils, Lubānā.

7. A. 1689. Skolniece A. Dāvīte. J. A. Jansona kr.

8. A. 1689. 121. J. Ansbergs no Kārļa Vīnogas Evelē, D. L. et. p. 1894. g., LP, VII, I.

9. A. 1689. Arnolds Cēbers no 69 g. v. Anetes Laures Kuldīgas apr.

10. A. 1689. M. Skrupska no vecas māmiņas Neretā, Folkloras krātuvē.

11. A. 1689. Skolnieks Preiļu pag.

12. A. 1689. P. Strods no Helēnes Strodes Jāsmuižas pagastā.

13. A. 1689. 1535. Kārlis Skujiņa no Alīdes Jekumas Smlitenes pagastā.

14. A. 1689. 1535. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 63. g. vecā J. Turķa, Bilskas pag.