1. A. 1696. J. Bankins «Šis un tasn I, 1872, 34.

2. A. 1696. Eglentālu Rūta Reņģē.

3. A. 1696. St. Uļanovska, Viļānos. Zbior wiadomosci do antropologii k rajowej. T. XVIII, Krakavā 1895, 264, 14.

4. A. 1696. V. Eizāns Belavā.

5. A. 1696. Anna Rimīcāne, Daugavpils Kalupes pagastā, J. Rupjā kr.

6. A. 1696. K. Ērmanis «Skolas maize». II, 1.

7. A. 1696. H. Bergmane Talsos, T. Dzintarkalna krājumā.

8. A. 1696. Skolnieks Alb. Grisāns Eglūnā. N. Rancāna kr.

9. A. 1696 L. Uļjana Latgalē. Latvju kultūras kr.

10. A. 1696. E. A. Simsons no G. Fiļša Kaunatu pag.

11. A. 1696. V. Zacharska no J. Barinovska, Silajāņu pag.

12.

13. A. 1696. V. Zacharska no J. Baranovska Silajāņu pag. Latvju kultūras kr.

14. A. 1696. V. Zacharska no J. Reča Silajāņu pag.