1. Skolniece M. Jansone no 76 g. v. L. Lagzdiņas Tukuma apr. Praviņu pag. Teikas par Dievu, 58, 72.

2. Kleinhofa Fricis Naudītē. Jkr. V, 17, 12. LP, VII, I, 308, 4.

3. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē. LP, III, 97, 58.

4. H. Skujiņa no 67 g. v Pēteŗa Antēna Smiltenē.

5. H. Skujiņa no 67 g. v. Pēteŗa Antēna Smiltenē.

6. H. Skujiņa no 67 g. v. Rauzas pag. Lielkļavaisu mājas saimnieka Pētera Brikmaņa.

7. Skolnieks P. Mūrēns Nīcā, K. Lielozola kr.

8. Ētmanis Kazdangā, Brīvzemnieka kr. LP, VlI, I, 309, 9.

9. P. Šmits Raunā.

10.R. Tabīne, vispārīgi Latgalē.

11. Etn. IIl, 1893. LP, VI I, II, 49, la.

12.M. Šimiņš Bruknā. Etn. I, 1891. LP, VIl, II, 49, 16.

13. Skolnieks S. Valeinis Eglūnā. N. Rancāna kr.

14. M. Priedīte no V. Priedīša Meirānos.

15. J. Rubenis Ērgļos.

16. H. Skujiņa Smiltenē.

17. Fr. Mūrnieks Lejaspag., 1879. g. LP, VII, I, 49,II, 2.

18. Skolniece E. Krūmiņa Vecmīlgrāvi. Teikas par Dievu, 59, 74.

19. J. Sīmenovs Dolē. LP, V, 107, 32.

20. K. Jansons Ludzas Pildā.

21. K. Jansons Trikātas Plāņos.

22. P. Ravizers Jēkabpilī. Teikas par Dievu, 60, 76.

23. Grenševicu Otīlija Koknesē.

24. J. Ramanis Bērzaunē. LP, V, 50, s.

25. K. Jansons Plāņos.

26. K. Jansons Plāņos.

27. K. Jansons Trikātas Plāņos.

28. V Zacharska no O. Zacharkēviča Rēzeknē.

29. Zariņu Jānis. Etn. I, 1891, 119. IIP, VII, II, 50, 2, 6.