1. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

2. J. Jurēvics no L. Jurēvicas Lietavā, Šauļu apr.

3. Kleinhofu Fricis Naudītē. J. kr. V, 1896, 7 (5), LP, VII, II 18, 1, 9.

4. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗu pag.

5. Skolotājs J. Cinovskis no Snēpeles.

6. V. Zacharska no J. Gudrimoviča Makašānu pag.

7. Raudaviete Bērzaunē. Etn. I, 1891, 89.

8. A. Augustāne Jaunlatgales Viļākas pag. Teikas par Dievu, 115, 158.

9. H Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenes pag.

10. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu. 103, 140.

11. J. Ragainis no 80 g. v. A. Lankmanes Bērzaunes pag. Teikas par Dievu, 103, 140 piez.

12. A. Vaskis Tukumā.

13. A. Gari-Juone no 46 g. v. Roskošu Juoņa Domopoles pag.

14. Vēra Zacharska no J. Razgaļa Makašānu pag.

15. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

16. E. Auniņa no vecās mātes Tukumā. Teikas par Dievu, 118, 162.

17. Skolnieks A. Remess Slokā. Teikas par Dievu, 116. 159.

18. K. Vītols no 76 g. v. F. Vacholdera Burtnieku pag. Teikas par Dievu, 116, 160.

19. M. Miezone no 60 g. v. J. Miezones Madonas apr. Sarkaņu pag. Teikas par Dievu, 120, 164.

20. Eglentālu Rūta Reņģē.