l. T. Klemenss, «Spoku stāsti», 1873, 16.

2. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. GP. I. 166, 152.

3. Līdaku Jēkabs Liel-Iecavniekos. LP, V, 157, 46; 45.

4. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 148, 125.

5. A. Vaskis Tukumā.

6. E. Krokums Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

7. J. A. Jansons Nogalē.

8. A. Mednis Limbažos, Folkloras krātuvē.

9. J. A. Jansons Vandzenē.

10. J. Atteka no 42 g. v. M. Dukātes Nīcā.

11. L. Vīksna Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

12. J. A. Jansons Nogalē.

13. E. Grīnfogele Talsos T. Dzintarkalna krājumā.

14. H. Skujiņa Smiltenes pag.