1. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 146,118.

2. Elvīra Priediņa Rendas pag.

3. Kārlis Bika Gaujienā Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 440, 2.

4. V. Akmentiņš Lubānas pag. Zvidzienas apkārtnē. A. Aizsila kr.

5. J. Luters no O. Vīksnes Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

6. N. Skujiņa Bilskas pag.

7. H. Skujiņa Bilskas pag.

8. J. Luters Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr

9. Ciemīte Stendē, T. Dzintarkalna krājumā.

10. Īda Sisene no A. Liepiņas Neretā.

11. A. Vaskis Tukumā.

12. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.

13. A. Vaskis Tukumā.

14. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

15. P. Šmits no Valtenbērģes.

16. H. Skujiņa no 84 g. v. Jāņa Liepiņa, saukta Kambura Jāņa, Bilskas pag. Lejasūsinās.

17. H. Skujiņa Bilskas pag.

18. Skolniece E. Smerka Strenčos.

19. J. A. Jansons Nogalē.

20. Aina Zommere Priedainē.