1. Krēsliņu Jānis Malienā. Latv. teikas, II, 13.

2. Alūksnē, Zin. Kom. kr. LP, VI, 183, l.

3. Ernsts Klaviņš Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 963,l.

4. Upciemu Milda Kosā. Baltijas Vēstneša feļetonā 1894. nr. 68. LP, VII, I, 963, 3.

5. H. Skujiņa Gaujienā.

6. H. Skujina no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos.

7. Māturu Atis Grāvendālē. LP, VI, 185, 7.

8. H. Skujiņa no 80 g. v. Annas Putrāles Aumeisteŗos.

9. Krauja Jaun-Rozē. D. Ozoliņa Raganas, Etn. III, 1893. LP, VII, I, 978, 4.

10. Mačulāns no Līzes Vēveres Susejas Vēveros. LP, VII, I, 980, 4.

11. P. Šmits no P. Zeltiņas Ikšķilē.

12. Skolnieks J. Luters no 47 g. v. O. Vīksnes Otaņķē pie Nīcas. K. Lielozola kr.

13. Silamalas Vaivariņš Inčukalnā. Balss 1891, nr. 36. LP, VII, I, 969, 3.

14. J. A. Jansons Nogalē.

15. H. Skujiņa Aumeisteru pag.

16. Naudišnieks Naudītē, Balss 1888. g. nr. 40. LP, VII, I, 971, 1.

17. O. Ķida Gulbenē. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, 975, 3.

18. Juris Kasparovics no 75 g. v. Anša Landzberga, 1931.g.Skrundas pagastā.