1. A. 456. D. J. Upīte no Lielā Sprūda Lubānas Sipiņos, M. Celmiņa kr.

2. A. 465. D. J. Efi1e Gu1benē. Zin. kom. kr. LP, VII, I, 101 (15}.

3. A. 465. D. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 46. 34.

4. A. 468. D. Jānis Ābele Vec-Kārķos. LP. kr. LP. VI 11, 30.

5. A. 465. U. skolnieks J. Vaivods N. Rancāna kr.

6. A. 465. D. P. Š. no gadu 40 vecas Annas Pīpiņas Skaistā.

7. A. 465 D. P. Smelteris Latgalē.

8. A. 465 D. Isidors Sylāns no 58 g. vecas Apollonias Škeisteres Ludzā. Kultūras balss kr.

9. A. 460 D. Teicējs 95. g. vecs A. Melnis Makašānu pag. Kultūras balss kr.

10. A. 465 D. A. Gari-Juone no 65 g. vecas S. Zaščerinskas, Domopolē. Kultūras balss kr.

11. A.465D. Teicējs 67 g. vecs A. Kovaļevskis Bebrenē.

12. A. 465 D. J. Simenovs Dolē. LP, V, 152 (4, 39).

13. A. 465 D. M. Simiņš no A. Kupinska Bruknā. LP. VII, I, 509 (2).

14. A. 465 D. 313. St.Ulanovska RēzeknesViļānu pag. Zbior wiadomos'cidoantropolgii krajowej. T.l8.Krakovā 1895, 425 (49).