1. A. 516. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

2. A. 516. Skolnieks J. Atteka no 48 g. veca A. Sneiba Nīcā.

3. A. 516. O. Ķiršteinis Kr. Misā. LP, III, 76 (42).

4. A. 516. E. Jurkovska Ūziņos. Jkr. V, 48 (22).

5. A. 516. Rkr. III, 97. LP, VII, II, 24, 3, 1.

6. A. 516. No Honoratas Benedikta meitas, dz. 1&66. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania.

7. A. 516. Skolnieks J. Kļava no 64 g. vecas M. Ausikas Nīcā. K. Lielozola kr.

8. A. 516. F. Rattermanis, Kandavas izloksnē. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 307 (72).

9. A. 516. Skolnieks A. Aļļis no 85 g. veca M. Elzbērģa Nīcā K Lielozola kr.

10. A. 518. 516. Kārlis Mačulāns no J. Pariņa Lāču pagasta Zvirbuļu mājās. LP, VII, II, 24, 3, 61.

11. A. 516. J. Kungs Aizputē Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 24, 3, 3.

12. A. 516. V. Vīdneris Skrundā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 24, 3, 4.

13. A. 516. V. Vīdneris Skrundā. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 24, 3, 4.

14. A 516. A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē. LP, III, 66 (35).