1. A. 569a. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē. LP. III, 37 (21).

2. A. 569a. G o t h a r t s, K r. V i r c a v ā. L. P. III, 39 (21. v a r.).

3. A. 569a. E. Birznieks no Billes Treibergas, Dzirciemā, J k r. III, 36 (13). LP. VII, II, 21, 1, 7

4. A. 569a. Āboliņš, Rīgas apg. Kastrānē. LP. V, 305 (134, 2).

5. A. 569a. R. V u l f s, Ū z i ņ o s. LP. VI, 459 (115, 3).

6. A. 569a. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP. I, 85 (55).

7. A. 569a. 725. A. Lerchis-Puškaitis, Džūkstē - Pienavā. LP, I, 71 (38).

8. A. 569a. Jānis Treimanis, Bramberģē, 1873. g. LP. V, 216 (99).

9. A. 596a. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g., Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie, Warszawa, 1892, 27.

10. A. 569a. 326. 330. Lapas Mārtiņš, Dievs un velns, 1904, 23 (5).

11. A. 569a. No Hanorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g., Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Warszawa, 1892, 18.

12. A. 569a. V. Zacharska no H. Ančupānes, Makašānu pag. Latvju kultūras kr.

13. A. 569a. E. V., Talsos. T. Dzintarkalna krājumā.

14. A. 569a. 540. R. Bērziņš, Smārdē. LP. IV, 116 (24, 4).

15. A. 550. 327. 314. 313. 312. 569a. A.Vilciņš, Švitenē. LP. II, 96 (94, 4).