1. A. 676. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskas pagastā.

2. A. 676. Teicēja J. Beča Silajāņu pag. Latvju kultūras krājumā.

3. A. 676. A. Berks Latgalē.

4. A. 676. V. Zacharska no G. Vrubļevska Kapeņu pagastā. Latvju kultūras kr.

5. A. 676. J. Dīcmanis, Pasaku vācelīte, 1891, 21 (12).

6. A. 676. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

7. A 676. Skolniece K. Jaunzeme no Katrīnas Staltes Nīcā.

8.

9. A. 676. A. Miķelsone no savas vecmāmuļas Rencēnos

10. A. 676. F. Reķis Rendā. Brīvzemnieka ,;Sborņik", 280, 138.

11. A. 676. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 73, 4.

12. A. 676  V. Barkovskis Latgale.

13. A. 676. 425. Skolniece T. Beča Preiļos.

14. A. 67K. Skolniece M. Upmale no 75. g. vecas M. Čīmas Nīcā.

15. A. 676. Skolnieks A. Bredovskis Nīcā. Kr. Lielozola kr.