1. A. 709. H. S k u j i a, A n d r s Z i e m e l i s, n o M r t a s K u p l s P l u p a g a s t .

2. A. 709. M. S k r u p s k a n o v e c a s m m i a s N e r e t , F o l k l k r.

3. A. 709. S k o l n i e c e K. J a u n z e m e N c . K. L i e l o z o l a k r.

4. A. 709. A. L e r c h i s - P u k a i t i s D k s t - P i e n a v . LP, II, 57, 21.

5. A. 709. J. H e n n i n o T r e i l b a S a s m a k .

6. A. 709. T e i c j a V. P u d u l e L a t g a l . L a t v j u k u l t r a s k r.

7. A. 709. T e i c j a 35 g. v e c a J. S t r o d e V i k o s, L a t v j u k u l t. k r.

8. A. 709. A. G a r i - J u o n e n o 40 g. v e c a s M. D o r t h o l c a s D r i c n u p a g. L a t v j u k u l t r a s k r.

9. A. 709. K. u t a A s n , J. R u p j k r j u m .

10. A. 709. T e i c j s J. R e s R o z e n t a v , L a t v j u k u l t. k r.

11. A. 709. J. M i g l i n i e k s, E g l n .

12. A. 709. S t. U a n o v s k a, V i n o s. "Z b i o r w i a d o m o s c i d o a n t r o p o l o g i i k r a j o w e j," XVIII, Varav 1895, 412, 47.

13. A. 709. V. F i s n o A. S a v i c k a D a u g a v p i l .

14. A. 709. S k o l n i e k s J. V a l a i n s L u b n . A. A i z s i l a k r j.