1.  A. 813. "Dunduru pēcnākami ", 1876. g. 39 (8).

2. A.813. Skolnieks J. Valainis Lubānā. A. Aizsila kr.

3. A. 813. V. Zacharska no V. Razgoļa Makašānu pag.

4. A.813. Lapas Mārtiņš Rūjienā, Ērģemē un Ēvelē. "Dievs un Velns", Smiltenē, 1904, 5, 2.

5. A. 813. Skolnieks J. Gross no 83. g. veca J. Švāna Volguntē. K. Corbika kr.

6. A. 813. K. Tarzieris Druvienā. LP, V, 138, 46, 20.

7. A. 813. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 84, 50.

8. A. 813. V. Zacharska no S. Dembrovskas Zvirgzdienes pag.

9. A. 813. H. Skujiņa, Andrs Ziemalis, no 63. g. vecā J. Turķa Bilskas pag.

10. A. 813. Skolnieks V. Pilipjonoks Asūnē.

11. A. 813. Skolnieks J. Čyučs, Preiļos. N. Rancāna kr.

12. A. 813. V. Zacharska no 90 g. vecas A. Z. Gudremovicas Makašānu pag.

13. A. 813. M. Garkolne no Ādama Zvīdra, Jāsmuižas Zviedruos. Latvju Kultūras kr.

14. A. 813. M. Garkolne no 55. g. vecas A. Malnaces Līksnas pag.