l. K. Malvess no 76 g. v. L. Gruntes Birzgales pag. Teikas par Dievu, 20, 26.

2. Mācītājs Veirichs Āraišos. A. Bīlenšteina kr. LP Vl; 196, 24.

3. Jānis Laudanskis no 61 g. v. L. Zutes Tukuma apr. Jaunpilī. Teikas par Dievu, 5, 1.

4. H. Skujiņa Zvārtavas pag.

5. H. Skujiņa Zvārtavas pag.

6. Bumbieris Jaunpiebalgā. Etn. 1, 1891, 168. LP, Vll, I, 1192, l.

7. Alfrēds «Pasakas» 23, 9. LP, VIl, I, 1192, 2.

8. Kaudzīšu Matīss, Sēta un Skola, II. LP, VII, I, 1192, 3.

9. Jānis Čakšs no A. Krauceļa Makašānu pag. Teikas par Dievu, 6, 3.

10. Gotbards Polis no 65 g. v. K. Salnājas Ilkstes apr. Teikas par Dievu, 7, 4.

11. Kārlis Bukums Rīgā. Teikas par Dievu, 7, 5.

12. Skolnieks Kārlis Lapiņš Valmierā. Teikas par Dievu, 8, 6.

13. J. Bērziņš no 52 g. v. A. Jansones Burtnieku pag. Teikas par Dievu, 8, 7.

14. Lapas Mārtiņš Ērģemē, Rūjienā, Ēvelē. Dievs un Velns, 22, 4.

15. R Borkovskis Sakstagala pag. Teikas par Dievu, 13, 16.

16. A. Aizpurve no 80 g. v. teicējas Jaunlatgales Tilžas pag. Teikas par Dievu, 14, 18.

17. V. Piģene Katvaru pag. Teikas par Dievu, 16, 22.

18. O. Čeičinīks Līvānos.

19. Fr. Puķudārzs Garlenē. I,P, VII, II, 54, 1, 5a.

20. V. Fiļšs no J. Laganovska Bikavas pag.