Ūdens-māte.

1. N O. Jaunpiebalgā. "Balsī", 1887., 4. LP, Vll, I, 363, 1.

2. N O. Jaunpiebalgā. «Balsī», 1887., 43. LP, VII, I, 363, 2.

3. Sēronis Jaunpiebalgā. Balss, 1880., 38. LP, VI1, I, 363, 3.

4. Juris Upītis Gatartiešu Mīlakšos. Brīvzemnieka kr. LP, Vll, I, 364, 4.

5. Liepiņu Kārlis «Balss», 1894, 11. LP, 360, 1.

6. Dž. Apē. «Balss» 1892, 7. LP, VII, I, 363, 2.

7. T. B. Turaidā. «Vārds» 1901, 69. LP, VlI, I, 362, 3.

8. R. P. «Balss» 1884, 7. LP, VII, I, 361, 2.

9. Skolnieks J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

10. Skolnieks J. Banazis Nīcā. K. Lielozola kr.

11. N. Rancāns no A. Bauliņas Domopoles pag.

12. V. Filšs no 77 g. v. A Gaidula Ozolmuižas pag. Latvju Kultūras kr.

13. Skolnieks J. Kļava Nīcā. K. Lielozola kr.

14. Z. Liepiņš Salacā.

15. Āronu Matīss Bērzaunes Brencēnos. LP, Vl, 194, 19.