Svētā meitas.

1. K. Pētersons. Jbr. 1901, Vl, 32, 1.

2. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 32, 2.

3. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 32, 3.

4. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 32, 5.

5. Lerchis-Puškaitis Pienavā. LP, V, 200 (80, 3).

6. LP, V, 200 (86, 4).

7. K Pētersons Raņķos. Jkr. 1901, VI, 34. LP, VIl, I, 163, 15.

8. K. Pētersons Raņķos. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VlI, I, 163, 17.

9. K. Pētersons Līv-Bērzē. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VlI, I, 164, 19.

10. K. Pētersons Raņķos. Ikr. 1901, Vl, 33. LP, VlI, I, l64, 20.

11. K. Pētersons Strīķenieķos. Jkr. 1901, VI, 35. I.P, VlI, I. 164, 21.

12. K. Pētersons Raņķos. Jkr. 1901, Vl, 35. LP, VII, I, 16?, 24.

13. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VlI, I, 162, 12.

14. K. Pētersons. Jkr. 1901, Vl, 34. LP, VIl, I, 162, 13.