1. H. Skujiņa no kādas vecenītes Aumeisteŗu pag.

2. Skolnieks R. Tupesis no 57 g. v. J. Juškēvica. K. Lielozola kr.

3. P. Blūms Jaun-Rozē. LP, V, 142, 46, 27.

4. M. Garkolne no 35 g. v. J. Strodes Višķos. Latvju kultūras kr.

5. Emsiņu Gasiņš Susejā. Zin. Kom. kr. LP, VI, 60, 5, 15.

6. Skolnieks V. Adamsons Streņčos.

7. H. Skujiņa Smiltenes pag.

8. Ņīna Gruzna Stukmaņos.

9. Skolniece K. Krilova Streņčos.

10. D. Ozoliņš Jaun-Rozē. LP, V, 151, 46, 37, piez.

11. Āronu Matīss Bērzaunes Brencēnos. LP, V, 157, 46, 44.

12. Fr. Fišers Krūtē. LP, VII, I, 218. 1. p. 33.

13. L. Uljāna no S. Barkāna.

14. J. A. Jansons Nogalē.

15. J. A. Jansons Nogalē.

16. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā. LP, I, 134, 104.

17. Upciemu Milda - Saidrīte Annēniešos. Zin. Kom. kr. LP, VI, 162, 11, 18.

18. Skolnieks J. Kļava no 64 g. v. M. Anziķes Nīcā. K. Lielozola kr.

19. Skolniece S. Ignāte Nīcā. K. Lielozola kr.

20. H. Skujiņa no 52 g. v. J. Gaiļa Aumeisteŗos.