1. « Jauni Dunduri» , 1875. g. 55, 7.

2. Jānis Kungs Liel-Ezeres pusaŗos. LP, V, 27, 50.

3. H. Skujiņa no 93 g. v. Līzes Balodes Aumeisteŗos

4. Dr. A. Bilenšteina kr No Rankas. LP, VI, 6, 12.

5. Vasīlnieks ar Baumaņu Līnu Nogalē. LP, V, 32, 59.

6. Stud. M. Irbe no 73 g. v. D. Ozoles Tūjas pag.

7. Bertelsons Biksējā pie Smiltenes. A. Bīlenšteina k r. LP, VI, 11, 20.

8. J. A. Jansons no A. Didriksones Nogales Jaunmuižā.

9. A. Bīlenšteins Dauguliešos. LP, VI, 7, 12 piez.

10. R. Bērziņš Iecavniekos. LP, I, 124, 95.

11. J. Dīcmanis Lieģos, Lejas Kurzemē. « Pasaku vācelīte» . LP, VII, I, 656, 5.

12. M. Garkolne no Jezupa Ramančuka Rozentavas pag.

13. M. Garkolne no Jezupa Ramančuka Rozentavas pag.

14. Pločkalns ar Vīdneri Skrundā. Brivzemnieka « S b o r ņ i k» . LP, VII, I, 659, 8.

15. Pločkalns Skrundā. Brīvzemnieka « Sborņik» . LP VII, I, 657, 6.

16. M. Garkolne no B. Byubina Jāsmuižas pag.

17. A. Vaskis Tukumā.