1. P. Tortuss Jaun-Laicenē. D. Ozoliņa «Svētku laiki». E t n. II, 1892. LP, VII, I, 870, 11.

2. Vilis Valdmanis. Z. Lancmaņa kr.

3. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanes pag.

4. Skolniece Līdija Diķele no savas mātes Lubānas Izkaušārās.

5. V. Visocka no 52 g. v. A. Visockas Ozolmulžā. Latvju Kultūras kr.

6. Dandenis Drustos, Srīvzemnieka kr. LP, VII, I, 798, 20a.

7. J. Hollanderis Madaliņas dr. LP, VI, 29l, 66, 2.

8. Oškalņu Andrejs Lindiešos. Etn. III, 1893. LP, VII. I, 877.

9. «Jauni Dunduri» 1875. g. 53, 5.

10. «Jauni Dunduri», 1875. g. 54, 6.

11. H. Skujiņa no A. Celmiņa Aumeisteŗos.

12. Plaudu Jānis Jaun-Dubultos. LP, VI, 291,66, 3.

13. E. Kļaviņa Secē. Latvju kultūras kr.

14. H. Skujiņa no 65 g. v. P. Antēna Smiltenē.

15. Skolmeks A. Jurķis Nīcā. K. Lielozola kr.

16. H. Skujiņš no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanē.