1. Skolniece Līdija Diķele no mātes Lubānas Izkaušārās.

2. B. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

3. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 13, 11. LP, VI, 69, 15.

4. R. Auniņš Cesvainē. Drachen-Mythus, 12, 10. LP, VI, 68, 14.

5. Elza Gaile Trikātā.

6. A. Aizsils no E. Rozentāles Zilupē.

7. V. Akmentiņš Latgalē Barkavas apk. A. Aizsila kr.

8. H. Skujiņa Aumeisteŗu pag.

9. Skolnieks O. Kallis no saviem vecākiem Jaunlaicenē.

10. H. Skujiņa no 72 g. v. J. Baltiva Bilskas pag.

11. H. Skujiņa no 60 g. v. P. Turķa Smiltenē.

12. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanes pag.

13. H. Skujiņa no 65 g. v. Jāņa Jansona Palsmanes pag.

14. Elza Gaile Trikātā.

15. Skolniece Līdija Diķele no savas mātes Lubānas Izkaušārās.

16. H. Skujiņa Smiltenes pag.

17. Kārlis Skujiņa no Tonijas Ziemeles Smiltenes pagastā.

18. Elza Gaile Trikātā.

19. H. Skujiņa Smiltenes pag.

20. P. Šmits no P. Zeltiņas Rīgā.

21. H. Skujiņa Aumeisteŗos.

22. H. Skujiņa Smiltenē.

23. H. Skujiņa no 75 g. v. Annas Bitnieces Palsmanē

24. H. Skujiņa Bilskas pag.

25. H. Skujiņa no 73 g. v. Žanas Briedes Palsmanē.

26. H. Skujiņa no 81 g. v. Reiņa Puriņa Bilskas pag.