1. A. 306. Salacas apkaimē. LP, V, 1, 39.

2. A. 306. Āboliņu Jānis Rūjienā. LP, V, 1, 35.

3. A. 306. Kārlis Bramanis Rīgas apg. LP, V, 1, 14.

4. A. 306. Māturu Atis Švitenē. LP, VII, I, 609. 1. p. 2.

5. A. 306. K. Žiema Ozolniekos pie Jelgavas. LP, III, 14.

6. A. 306. M. Šiliņa Vīkselniekos, A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 1, 21.

7. A.306. Lapas Mārtiņš Rūjienā. "Pasakas un nostāsti" Smiltenē 1902, 9.

8. A. 306. Kārlis Bramanis Rīgas apg. LP, V, 93.

9. A. .306. Šmitu Jānis ar J. Gobziņu Rudbāržos. LP, V, 46, 47.

10. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Smiltenē.

11. A. 306. H. Skujina, Andrs Ziemelis, Palsmanē.

12. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Bilskas pag.

13. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

14. A. 306. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteros.

15. A. 306. 307. E. Mazjānis Jaun-Rozē, D. Ozoliņa kr. Etn. III, 1893, 78. L P. LP, VII, I, 604. I. P. 18.