1. A. 314 A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, I, 15.

2. A. 314. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 36.

3. A. 314. 304. J. Ezers no Ķelmeru Žaņa Gramzdā. Jkr. V 137. 1. p. LP, VII, II, 21, 1, 2.

4. A. 314. LP. Džūkstē-Pienavā. LP, II, 29.

5. A. 314. Taupmanis Rudbāržniekos LP, IV, 4s.

6. A. 303. 314. 304. K. Tarzieris Druvienā, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 127, 5.

7. A. 314. J. Ozoliņš Lubānas Vecainiekos, M. Celmiņa kr.

8. A. 313, 501. 314.301. Štrauss Ērbēģē. LP, III, 44.

9. A. 303. 314. 654. Emilija Jurkovska Ūziņos. Jkr. V, 5. LP, VII, II, 25, 9, 1.

10. A 314. R. Vulfs Ūziņos. LP, IV, 13, 3.

11. A. 314. Teicējs 60. g. vecs Ādams Puzans Līksnas pag. Aizpurvīšu ciemā. Kultūras balss kr.

12. A. 302. 314. 550. P. Grebezis Eglūnē, N. Rancāna kr.

13. A. 314. Teicējs 67. g. vecs A. Kovaļevskis Bebrenē. Kultūras balss kr.

14. A. 314. Juonis Bobra Drycānu pag., Kultūras balss kr.

15. A. 314. Teicēja 76. veca J. Staleidzāne Atašienes pag. Kultūras balss kr.