1. A. 332. P. Š. no P. Dankas Raunā.

2. A. 332. L. P. Džūkstē - Pienavā. LP, I, 49. AS, III, 10a.

3. A. 332. 330 A. Pogu Jānis-Bechmanis, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 129, 3. AŠ, III, 10b.

4. A. 2. Bergmanis 1877. g. Bārtā. Dr. A. Bīlenšteina kr. LP, VI, 129, 1. AS, III, 10c.

5. A. 332. A. Bīlenšteins Jaun-Auces Mizaišos. LP, VI. 129, 2. AŠ, III, 10d.

6. A. 332. E. Birznieks, Upīts, no J. Priedes, Tukuma apr., Dzirciemā. Jkr. III, 3. AŠ, III, 10e.

7. A. 332. 330 A. Lapas Mārtiņš Rūjienā, "Dievs un velns", 1904, 14.

8. A. 332. L. Čapa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

9. A. 332. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no Martas Kuplās, Plāņos.

10. A. 332. Skolniece I. Kalne no 35 g. vecas Klampes, Nīcā. K. Lielozola krājumā,

11. A. 332. Kārlis Skujiņš, Smiltenes pagastā.

12. A. 332. .A. Gari-Juone no 81 g. veca T. Gailuma, Domopolē. Kultūras balss kr.

13. A. 332. Teicēja 35 g. veca J. Strode, Višķos. Kultūras balss kr.

14. A. 332. No B. Spūļa krājuma, Preiļos.

15. A. 332. Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne, Atašienes pagastā.