1. J. Sproģis Koknesē, Brīvzemnieka "Sborņik", 96 LP, VII, I, 150.

2. Prātiņš Kroņa Misā, LP, IV, 207 (49,3).

3. Burkinu Augusts Valmieras pag. LP, IV, 206 (49, 1).

4. A. 365. Jānis Auziņš no 65 g. vecas sieviņas no Talsu apgabala. Zin. Kom. kr. LP, VII, I, I38 (3).

5. K. Tarzleris Druvienā, Brīvzemnieka "Sborņik" 95. L.P, VII, I, 153 (4).

6. A. Lerchis-Puškaitis Dīrkstē-Pienavā. LP, Il, 43.

7. (A. 326). Feltmanis Mežotnē. LP, IV, 206 (49, 2).

8. Jānis Kungs 1879. Liel-Ezeres Puseros. LP, V. 77, (9, 0)

9. M. Liede no 103 g. vecas L. Liedes Galgauskā.

10. (A. 1130) H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.

11. K. Jansons, Aumeisteŗos.

12. Lielupis Vec-Piebalgā. LP, V, 46, 14.

13. M. Ārons Bērzaunē. LP, V, 4, 1.

14. J. Eniķis .laun-Laicenē, D. Ozoliņa kr., Etn. 1891, I, 14i (26) LP, VII. I, 908.

15. Teicēja 76 fi. veca Īva Staleidzāne Atašienē.