1. A. 500. Skolniece A. Ābele 1892. g. Smiltenes - Blomu pag. V. Maldoņa kr.

2. A. 500. Z. Sēle Smārdē. A. Bērzkalnes krājumā.

3. A. 500. Skolnieks J. Kļava no 68 g. vecas K. Murkšķes Nīcā. K. Lielozola kr.

4. A. 500. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē -Pienavā. LP, I, 131.

5. A. 500 D. Ozoliņš Jaun-Rozē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 993 (2 piez.).

6. A. 500, 501. Pabērzis ar Ģinteru Vīnšenķniekos. LP. IV. 27 (60).

7. A. 500. Dzērve ar Žiemu Mežotnē. LP, V, 371 (163).

8. A. 500. J. Henninš no K. Fricberga no Ķeipiem, Sasmakā.

9. A. 500. E. Kalniņa Dobeles Udzē. Jkr. II 11 (7) LP, VII, 795 (l7b).

10. A. 500. 1029. K. Caune Sunākstī. Kultūras balss kr.

11. A. 500. P. Š. no P. Zeltiņas Ikšķilē.

12. A. 500. Latgales pasaka no N. Rancāna kr.

13. A. 500. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, no 72 gadi veca Jēkaba Baltiņa Bilskas pag.

14. A. 500. F. Anķipāns Mikalavas pag. Kultūras balss kr.

15. A. 500. H. Skujiņa, Andrs Ziemelis, Aumeisteŗos.