1. A. 501. M. Šiliņa Slampeniekos. 1875. g. A. Bīlenšteina kr. LP. VI, 994 (3).

2. A. 501. O. Kiršteins Kr. Misā. LP, III. 45.

3. A. 501. A. Bīlenšteins Jaun-Aucē. LP, VI, 991 (146, l).

4. A. 501. Ozols Vidzemē. Brīvzemnieka kr. LP, VI, 992 (2).

5. A. 501. Skolnieks J. Kļava no 64 g. vecas M. Ansiķes Nīcā. K. Lielozola kr.

6. A. 501. J. Simenovs Dolē. Brīvzemnieka kr. 123 LP, VII, II, 27, 3. 1.

7. A. 501. Māra Deksne Vidzemē ? pagastā, Apsēnu mājās. Brīvzemnieka kr. LP, VII, II, 27. , 2.

8. A. 501. K. Žiema no J. Kalniņa Ozolniekos. Jkr. V, 77 (44). LP, VII. II, 27, 3, 3.

9. A. 501. Pētersonu Kārlis no Goldmaņu Mīles Līv-Bērzes Upes muižā, Jkr. II 144 (18). LP, VII, II, 27, 3,4.

10. A. 501. J. Rubenis Ērgļos.

11. A. 501. E. Auziņa Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā.

12. A. 501. H. Corbiks no 67. g. vecas Līnes Buķevicas, Elejas Zeltiņos.

13. A. 501. G. Zommers Gulbenē. LP, VI, 993 (2 piez.)

14. A. 501. J. Ozols Secē. LP, VI. 993 (2 piez.)

15. A. 501. Teicēja 76 g. veca J. Staleidzāne Atašienē. Kultūras balss kr.