1. A.532. Pēterupē 1876. g. A.Bīlenšteina kr. LP,VI, 779 (127, 3).

2. A. 532. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē. LP, IV, 70 (13, 5).

3. A. 532. P. Grosbergs Lestenē. LP, IV, 63 (13, 2).

4. A. 532. Andrejs Bērziņš 1873. g. Lielvārdē, Brīvzemnieka kr. LP, VI, 791 (127, 6)

5. A. 532. J. Celms un L. Bērziņš Irlavā. LP, IV, 59 (13, 1).

6. A. 532. Skolnieeks A. Biernāns Preiļos. N. Rancāna kr.

7. A. 532. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

8. A. 532. Skolotājs F. Ankipāns no 72. g. veca A. Ankipāna Ludzas apr. Michailovas pag.

9. A. 532. Skolnieks K. Purmalis Ludzas apr. Zaļmuižas pag. N. Rancāna kr.

10. A. 532. J. Opyncāns no 65 g. vecas V. Opyncānes Rēzeknes apr. Birzgaļu pagasta Mycānu ciemā. Latvju kultūras kr.

11. A. 532. Pogu Jānis, Bechmanis, Bramberģē. L P, V, 238 (116, 1).

12. A. 532. Skolnieks Fr. Ozoliņš Krāslavā.

13. A. 532. A. Lerchis - Puškaitis Džūkstē - Pienavā. LP, II, 22 (13).

14. A. 532. Andrejs Andersons Lielvārdē. LP, V, 38 (3).

15. A. 532. St. Buls Ludzas apr.

16. A. 530. 532. Mārtiņš Starķis no Ausekļa rakstiem Lielvārdē. LP, V, 301 (132).