1. A. 565. J. O z o l s, S a u k ā. LP. V, 111 (41, 1).

2. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis. V, 112 (41, 2).

3. A. 565. Skolnieks R.Biernāns no 75 g. vecā D. Biernāna Preiļos. N. Rancāna kr.

4. A. 565. Skolnieks P. Mūrēns no 53 g. vecā A. Murēna, Nīcā, K. Lielozola kr.

5. A. 565. Skolniece K. Jaunzeme no K. Staltes, Nīcā, K. Lielozola kr.

6. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, Džūkstē - Pienavā, LP. I, 78 (48).

7. A. 565. Āronu Matīss, Bērzaunē. Brīvzemnieka kr. LP. Vl, 50, 4.

8. A. 565. A. G r o s t e, L ī v b ē r z ē. LP. V, 184 (79, 2).

9. A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, no Guntera, Cīrolniekos. LP. IV, 74 (15, 1).

10. A. 565. R. V u l f s, Ū z i ņ o s. LP. III, 91 (53).

11.  A. 565. A. Lerchis - Puškaitis, Zaļeniekas. LP. VI, 277 (50, 5).

12. A. 565. Brīvzemnieka kr. LP. Vl, 50, 6.

13. A. 565. N o B l ī d e n e s. LP. VI, 276 (50, 3, var.)

14. A. 565. St. Uļanovska, Viļānos. Zbiōr wiadomos'ci do antropologii krajowej. T. XVIII Krakavā 1895, 245 (4).

15. A. 565. N. Rancāns, Preiļos.

16. A. 565. Gotards Kr., Vircavā. LP. III, 60 (30).