1. A. 571. Jānis Āboliņš Rūjienā. L. P. V, 369 (162, 1).

2. A. 571. Ūdris Jaun-Brenguļu pag. L. P. V, 370 (162, 2).

3. A. 571. A. Vaskis Tukumā.

4. A. 571. A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē-Pienavā L. P. I, 121 (92).

5. A. 571. M. Skrupska Saukā.

6. A. 571. Skolnieks J. Dundurs Nīcā, K. Lielozola kr.

7. A. 571. No Honorātas Benedikta meitas, dz. 1866. g. Ludzas Stiglovas draudzē. W. Weryho, Podania Lotewskie. Warszawa 1892, 26.

8. A. 571. J. Rupjais no Aloiza Luoča Asūnē.

9. A. 571. D. Bochons Asūnes Peilānos. J. Rupjā krājumā.

10. A. 571. V. Zacharska no A. Dubrovska Varakļāņos.

11. A. 571. Teicējs 67. g. vecs A. Kovaļevskis Bebrenē. Latvju kultūras kr.

12. A. 571. Teicēja 76 g. veca Īva Staleidzāne Atašienē.

13. A. 571. No N.Rancāna kr. Latgalē.

14. A. 571, 513.  No J. Lautenbacha krājuma.

15. A. 571, 513. Skolnieks J. Dundurs no 42 g. v. M. Vecvagāra Nīcā, K. Lielozola kr.