l. P. P. Vītoliņš Lubejā. Zin. Kom. kr. LP, Vll, I, 1179, ll, V, 1.

2. H. Siliņa no Penkules.

3. B. Riekstiņš Cesvainē. Teikas par Dievu, 19, 25.

4. Pabērzis Liezērī. Etn. II, 1892, 32. LP, Vll, I, 1183, 11,V,2.

5. Graudiņu Pauls Vērienā. Etn. IV, 1894, 112. LP, Vll I, 1180, 11, V, 3.

6. P. Šmits no sava tēva-tēvā Raunā.

7. V. Piģene Valmierā. Teikas par Dievu, 17, 23.

8. Potrirnps Saleniekos. Jkr. Il, Ir, 4. LP, VlI, I, 1181, ll,Vb, l.

9. V. Ozoliņš Mangaļos. LP, VlI, I, 1181, 11, Vb, 2.

10. Rkr. III, 109. lp. LP, Vll, I, 1182, 11, Vb, 3.

11. Jansonu Pāvuls, LP, Vll, I, 1182, 11, Vb, 4.

12. A. Lerchis-Puškaitis Dzirciemā. LP, VlI, I, 1182, 11, Vb, 5.

13. B. Riekstiņš Cesvainē. Teikas par Dievu, 17, 24.

14. Roga Raunā. Etn. Il, 1892, I6. LP, VlI, I, 1183, 11, Vz, 1.

15. M. E. Bērziņš Umurgā. LP, Vll, I, 11, Vz, 5.

16. P. Šmits no sava tēva-tēva Raunā.

17. J. Rubenis Ērgļos.

18. Kārkluvalka Teodors Ancē. Zin. Kom. kr. LP, VIl, I, 1185, 11, vz, 4.

19. Pabērzis Liezērī. Etn Il, 1892, 32. LP, VIl, I, 1185, 11, Vz,3.

20. P. Vītoliņš Bērzaunē. Etn p. 1892. LP, Vll, I, 1183, 11, Vz.

21. H. Siliņa no Penkules.

22. A. Miglava Cēsīs, A. Bērzkalnes krājumā.

23. Austra Mūrniece Cēsu apgabalā.